Margarita Fortuny i Balcells


El nostre terme és ple d'unes singulars construccions de pedra seca.

L'abundor de pedres d'una mida considerable en el propi terreny ha fet possible que, amb l'enginy de la nostra pagesia, se'n tragués un profit útil, d'una estètica remarcable i una solidesa que desafia el temps.

Es tracta d'una tècnica que respecta la natura i conviu perfectament amb els diversos ecosistemes de secà, proporcionant hàbitat a diferents espècies animals i vegetals.