La Ruta de LA CAPONA


La Ruta de LA CAPONA és una de les moltes que es poden fer al nostre terme.

És un itinerari planer que es pot fer en una horeta.

 
1.- BARRACA DE L'ERA DE LA CAPONA


Interessant barraca de casella d'un sol cos. Presenta una faixa de pedres al ratell. Paravents a banda i banda i una cisterna. Al davant hi trobem l'era.
 
2. POU

Pou amb el seu safareig.
 
3.- BARRACA DE LA CAPONA


Important conjunt constructiu que consta de tres cossos, amb una entrada de carro, una estança i un annex. Dissenyada en forma de "L".
 
4. COSSIOL DE LA CAPONA

Petit cossiol que trobem vora el camí davant mateix de la cisterna, destaca per la seva bonica entrada. Contrasta la dimensió interior amb la dimensió total de la construcció.

 
5.- ARNERES


Situades en un marge de la finca de la Capona. Formada per sis cubículs repartits en una llargada de deu metres, en els quals es guardaven les arnes de les abelles.
 
6.- CORRAL DEL BOSC

Corral sense sostre, sembla haver estat teulat. Per tancar-hi el bestiar. Hi trobem una interessant menjadora. Paravent molt regular i pedres ben escantonades. Portal d'accés omplert de pedres.

 
7.- BARRACA DE LA FIGUERA


Magnífica barraca circular amb una corona de pedra emmurallant-la. El portal és espectacular fet d'arcades successives, formant volta de canó.
 
8.- CONJUNT DE BARRAQUES I COSSIOL.

Combinació de dues barraques d'una estança i d'un cossiolet situades en la mateixa finca i a una distància d'uns pocs metres.

 
9.- COSSIOL DEL SOLETA.


Construcció destinada a l'aprofitament de l'aigua de la pluja, alçada damunt d'un rocallís. Té quatre arcades que arrenquen d'una columna central i descansen directament sobre les parets, formen una creu i cada una d'elles està orientada a un punt cardinal. Hi trobem dues obertures. Destaca per la seva especial construcció i arquitectura.
 
10.- PETITA BARRACA

Barraca de planta ovalada sense raconeres a l'entrada. El seu estat de conservació es bastant dolent, la part més conservada és la de darrera. És troba situada a uns pocs metres del Cossiol del Soleta a l'altre costat de camí.

 
11.- BARRACA DE LES OLIVERES


Admirable barraca composta, es de destacar la posició vertical de les pedres, i el caramull del cos principal. Mur de pedra sobrera que abraça la barraca.
 
PLÀNOL
     
NOTA: S'accedeix a la ruta per la Urbanització de la Torre del Pitxo seguint el camí dels Muntanyesos. Trobarem la zona habilitada com a pàrking vora la cruïlla amb el camí del Corral del Fortuny.
El retorn es pot fer pel mateix camí dels Muntanyesos o bé pel camí del Corral del Fortuny.
Anant o retornant per qualsevol dels dos camins esmentats, podrem gaudir de magnífiques construccions que, tot i no estar incloses en la ruta, es poden observar des del camí.