El projecte QUÍDAM© es composa de:

A- DICCIONARI D'ACCIONS EN IMATGES QUÍDAM
Com a llibre de consulta i de lectura.

B- QUÍDAM, RECURSOS DIDÀCTICS
Fitxes i material de vocabulari i estructuració de llenguatge.

C- QUÍDAM ESTRUCTURACIÓ DE LLENGUATGE: PROGRAMA INFORMÀTIC
Programa informàtic per a treballar de manera autònoma amb l’ordinador.