QUÍDAM, RESUM

El projecte
QUÍDAM pren l’acció(verb) com unitat d’informació fonamental en la comunicació.

El contingut del missatge és considerat com un conjunt d’unitats d’informació.

Un continent-imatge (llenguatge universal) que representi a cadascuna d’aquestes unitats, permet entendre el contingut i integrar, més ràpidament, els continents de llengua escrita i parlada.

Pensat inicialment per als alumnes d’incorporació tardana i per als qui presenten dificultats en l’estructuració de llenguatge, pot resultar una eina útil en la rehabilitació d’afàsies pel fet de presentar imatge-so-text de manera simultània i automàtica, afavorint-ne el feed-back.

També com a eina alternativa de comunicació en discapacitats motòriques, ja que permet escriure frases amb un simple clic.

Els tres treballs que composen el projecte, Diccionari, Fitxes i Programa informàtic, poden ser emprats de manera independent, tot i ser complementaris.