QUÍDAM ESTRUCTURACIÓ DE LLENGUATGE:
PROGRAMA INFORMÀTIC

 
Per tal de fer més rendible el nostre temps í afavorir l’atenció individualitzada de l’alumnat, s’ha dissenyat un programa informàtic que permet l’ús del Diccionari d'accions en imatges QUÍDAM d’una manera autònoma.

El programa permet quatre activitats complementàries

 • Diccionari d’accions en imatges.

 • Visualitzador de frases.

 • Estructuració de frases.

 • Seqüenciar frases.


Totes les activitats tenen so, imatge i text que s’activen automàticament per tal d’afavorir el feed-back immediat.

El so també pot ser activat a voluntat per tal de sentir la frase que es va composant.

En totes les activitats s’ha previst un apartat d’escriptura voluntari que es pot complimentar per evocació, dictat o còpia i en permet fer la correcció.

Aquesta activitat és molt profitosa pels alumnes d’incorporació tardana que desconeixen el nostre alfabet i pels que presenten dificultats en lecto-escriptura o n’estan consolidant l’aprenentatge, ja que els permet comparar auditivament allò que han escrit amb allò que calia escriure.

La possibilitat d’imprimir la pàgina permet ampliar el treball a classe o a casa.

Diccionari d’accions en imatges


 

Diccionari
de verbs en infinitiu amb sinònims, en el qual s'han substituït les definicions per dibuixos.

Inclou la conjugació de l'Indicatiu en 3ª persona del passat, del present i del futur, a més del present del Gerundi i el Participi.

Uns petits pictogrames permeten triar el temps o la traducció als diferents idiomes.

També es pot cercar l’acció partint d’altres idiomes.
Visualitzador de frasesVisualitzador
de l’estructuració de llenguatge amb elements concatenats i imatge total resultant.

Els elements TSVOL (Temps +Subjecte +Verb +O. Directe + Lloc)de què es disposa són limitats, però permeten veure una imatge global que correspon a la frase.

Les imatges resultants possibles estan recollides en un joc de cartes per a treballar el procés invers a nivell oral o amb les fitxes dels Recursos Didàctics.
Estructuració de frasesEstructuració
, que permet triar el tipus d’estructura base que es vol treballar.

Es poden fer frases amb tots els verbs del diccionari en tots els temps verbals i amb tots els elements del vocabulari.

Les possibilitats són gairebé il·limitades, sobretot quan es juga amb l’absurd.

Tots els elements poden ser triats a partir dels dibuixos que els representen.

Els verbs també poden ser triats directament escrivint-los.


Seqüenciar frasesSeqüències. Es poden triar fins a 3 verbs que representin una seqüència, accions relacionades o bé independents.

Un cop imprès, s’obté una fitxa amb la qual es poden fer frases en tots els temps verbals i ampliar-ho amb sinònims.

Permet seguir el treball a la classe o a casa.Utilitats de les aplicacions


El cursor en forma de dit ens indica quines són les opcions actives.

Ens dóna informació de com podem interactuar amb el programa.

Ens explica qui l’ha fet.

Clicant la imatge la podem canviar per una de la mateixa categoria i sentir com es pronuncia.

Clicant els colors canviarem d’ètnia.

Podrem escriure la frase, si volem.

Podrem copiar la frase.

Podrem escriure la frase al dictat.

Podrem esborrar la frase.

Ens llegirà la frase que hem escrit.

Ens corregirà la frase.

Tancarem el procés d’escriptura.

Podrem imprimir la pàgina com vulguem i seguir treballant a la classe o a casa.

Trobarem una pàgina neta amb la mateixa estructura.

Triarem una estructura diferent.

Ens verbalitzarà la frase que hem triat.

Podrem anar al primer verb, a l’anterior, al posterior o a l’últim, respectivament.

Conjugarem el verb en passat.

Conjugarem el verb en present.

Conjugarem el verb en futur.

El verb en gerundi.

Conjugarem el verb en participi.

Veurem els sinònims del verb.

Coneixerem l’infinitiu del verb en castellà.

Coneixerem l’infinitiu del verb en francès.

Coneixerem l’infinitiu del verb en italià.

Coneixerem l’infinitiu del verb en alemany.

Coneixerem l’infinitiu del verb en anglès.

Sortirem de l’activitat.

 
Instal·lació


Podeu descarregar-lo de http://www.xtec.cat/dnee/tcp/quidam.htm
Des de gener-2013 es troba a www.xtec.cat/dnee/prg_educ/compacta/quidam.zip

2014, podeu descarregar-lo del meu drive.
16/11/2015, ja no pot descarregar-se del drive perquè ara els filtres del drive de gmail són més primmirats.

 

 • El programa ja té uns anys i això fa que funcioni de manera òptima en ordinadors antics.
 • Creat per a Windows 98, amb la base de dades Access 97 i la síntesi de veu UPCTV.
 • Funciona correctament amb el Windows XP i 2000 i també amb l'Access 2000.
 • Els ordinadors de dotació a Primària l'incorporen a Programari educatiu.
 • Cal tenir instal·lada la Síntesi de veu de l'UPC, que per ara no funciona amb el windows 8 i posteriors. Malauradament, no tinc la capacitat informàtica per a actualitzar la veu als requeriments dels windows més actuals.

  Si, malgrat tot això, voleu el programa, només cal demanar-ho fent-me un mail on us presenteu explicant qui sou, de quin lloc, on treballeu i per a què el voleu, per exemple.
  Cal que tingui la paraula Quídam al títol.

Respostes a preguntes freqüents:

En ocasions, l'instal·lador previ que s'ha preparat pel "Quídam, Estructuració de llenguatge", dóna problemes en alguns ordinadors.
Passos a seguir:


1- Descarrega l'arxiu quidam.zip


2- Executa el "setup.exe". Veuràs que comença a executar-se.
Si se't pengés mira a windows/temp i hi trobaràs una
carpeta que es diu Quidam. Executa l'exe des d'allí.

3- Si durant l'instal·lació et diu que no pot instal·lar algun arxiu concret reintenta-ho o ignora'l, serà que ja el tens a l'ordinador.