PROJECTE

L'STORYBOARD

Segons la definició del diccionari, l'STORYBOARD és un guió il·lustrat.

En aquest cas esdevé tant un guió com el producte final ja que ens permet treballar la narració amb un suport compartit de material/imatge i donar-li el format definitiu en forma d'història complerta.
Per les mans, amb la manipulació, s'accedeix al pensament per la via directa, gairebé automàticament ens permet l'evocació immediata tant de la paraula com de les seves circumstàncies. El peix, el seu gust, allò que té que punxa, l'espina, em vaig escanyar, m'agrada o no, la peixateria, el mercat, el gel, les fulles de col, ...
Els referents propers que són presents ajuden a la compleció del missatge verbal ja que permeten establir comunicació entre l'adult i l'infant, permeten que col·laborem en una tasca comuna servint-nos de llenguatge per arribar a llenguatge.

El procés seguit a cadascuna de les històries no ha estat el mateix. En ocasions hem partit de les joguines disponibles per anar confegint una història coherent. En d'altres hem imaginat què necessitaríem per a fer una història concreta a partir d'un tema com és el de les coses que fan por. En ambdós casos tocava després passar-ho a paper en forma de dibuixos esquemàtics seqüenciats (l'storyboard) per planificar quines imatges ens calia per il·lustrar la frase o el paràgraf. Un cop resolt això es passava a capturar les imatges amb la Mavica de l'escola; la majoria de les fotos han estat fetes pels alumnes la que la raó principal era la de fer-les servir i no la perfecció de l'enquadrament o de l'enfoc. Amb l'ACDSee imprimíem un full de contacte amb totes les imatges, les retallàvem, les seleccionàvem i les ordenàvem amb lògica argumentada. Les frases i comentaris s'anaven definint. L'ordenació sobre la taula permetia, a més de la verbalització de la frase o frases per imatge, veure els paràgrafs i fins i tot l'estructura del text amb l'inici, el nus i el desenllaç.

Aleshores enregistràvem la veu amb l'Audacity, un arxiu per imatge. En algun, cas l'enregistrament de la història complerta pot ser de gran utilitat als alumnes que presenten poca competència en la redacció, ja que sí que són capaços d'explicar-se però no per escrit directament, aleshores, passar a escrit la historia narrada els suposa un suport decisiu. Per acabar, en fèiem un PowerPoint que ens permetés afegir-hi text si era el cas, llavors calia exportar-lo a .jpg abans de passar-lo finalment al FotoAngelo, per a fer l'executable.

En aquesta web he procurat oferir-vos les mateixes opcions de treball llevat, és clar, de les joguines. Per tant hi trobareu tres opcions si voleu personalitzar el material:

TRIA-LA: Sis històries seqüenciades en imatges que podreu interpretar lliurement.

MOU-LA: Les històries es presenten desordenades i s'encaixen fàcilment si s'encerta l'ordre, tot i que també podeu triar-ne un altre utilitzant les que us calgui.

MIRA-LA: Hi ha petites històries complertes, amb imatge, veu i text, resoltes de manera particular.

DESCÀRREGA DE MATERIALS

A l'apartat de tècnica trobareu algun consell.

 

*Pensa a posar el monitor amb una configuració de pantalla de 1024x768 o més gran.