COMPARTIM

Grup d'aules d'acollida

Inici
Activitats
CATALUNYA
ALT CAMP
CATALUNYA
VALLS

IES NARCÍS OLLER

Francesc Gumà Ferran 1

43800 VALLS (Alt Camp)

mail: e3004608@centres.xtec.es

www.xtec.es/iesnarcisoller/

Tel: 977 -60 10 94

Fax: 977 - 60 56 05

IES NARCIS OLLER

Pàgines on podeu consultar dades de diferents països

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Mapes/MON/MONMAP.htm

mapes del món Límits: països i ciutats

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm

mapes de cada continent amb algunes dades

http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp

informació de dades sobre tots els països del món

http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/

mapes i informació de països i continents

http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/cultures/planisfe.htm

Passos a fer per a treballar un continent

http://www.xtec.es/acollida/

Recursos de l'Xtec per a aules d'acollida