C O M E N T A R I   D ' U N A   O B R A   P I C T Ò R I  C A

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

2. ANÀLISI FORMAL

3. INTERPRETACIÓ

4. CONCLUSIÓ

·       CATALOGACIÓ

- Títol

- Autor: biografia

- Cronologia

- Localització original i actual. Situació dins l'edifici.

- Dimensions. Marc.

·       ASPECTES BÀSICS

o Tècnica:

- al fresc

- al tremp

- a l'oli

- aquarel·la

- aiguada o gouache

- encàustica

- acrílica

- mosaic  /  vitrall

o Suport:  

- Mur

- Taula

- Tela

- Pedra

- Paper, cartró

 

·       Primera aproximació:

- Inventari resum de formes i temes

- D'esquerra a dreta.

- De primer pla a últim pla.

- Figurativa / No figurativa

·       COMPOSICIÓ - CONSTRUCCIÓ:

- Estructura bàsica: oberta / tancada, etc.

- Línies de força i tensió.

 

·       ESPAI - VOLUM:

- Perspectiva / profunditat.

- Modelats i escorços.

 

·       ASPECTES PLÀSTICS:

- Línia - dibuix: contínua, discontínua, gruixuda, etc.

- Color: gamma cromàtica, freds i càlids...

- Llum: homogeneïtat, clarobscur, etc.

 

·       FIGURES/ FORMES:

- Naturalisme /antinaturalisme.

- Ritme: repòs, moviment, equilibri...

- Expressivitat: fredor, dramatisme...

 

·       ESTIL DE L'OBRA DES DEL PUNT DE VISTA FORMAL:

- característiques de l'obra i de l'autor

- precedent: què continua? què s'ha perdut?

- consegüent: què continuarà? què es perdrà?

 

·       ICONOGRAFIA:

- Tema: religiós, mitològic, retrat, costumista, natura morta, narratiu, històric, paisatgístic, gènere quotidià, informal...                      Abstracte.

- Descripció iconogràfica.

- Descripció iconològica.

·       ENCÀRREC I RECEPCIÓ:

- qui encarrega l'obra

- a qui s'adreça l'obra

- lloc de l'obra en la intenció original

·       FUNCIÓ O FINALITAT CONSCIENT:

- Decorativa

- Religiosa

- Il·lustrativa (didàctica)

- Propagandística

- Commemorativa

- Expressiva del món individual de l'artista

- Funcions múltiples

·       SIGNIFICAT / MARC HISTÒRIC I CULTURAL

- Relació entre la forma i l'època històrica

- Relació entre el tema i l'ambient de l'època

- Raons de la finalitat

- El paper de l'artista en la concreció de l'obra i en el seu estil

- altres aspectes

 

·   Valoració dins la Història de l'Art de:

 

- l' obra.

- l'autor.

- l'estil.

 

Esquemes reelaborats a partir de TREPAT, Cristòfol A. (2003), El taller de la mirada. Una didàctica de la historia de l’art. Lleida. Pagès ed.