PREPARACIÓ D’UN DEBAT  (1)

·      Preparació del debat:

1.    Tenir molt clar el tema de la discussió

2.    Elaborar un Qüestionari per buscar arguments:

a.    Quina és la meva opinió?

b.    Quines raons puc donar per donar suport a la meva opinió?

c.     Si algú no estigués d’acord amb mi, quines raons crec que faria servir?

d.    Com podria convèncer aquesta persona que jo tinc la raó?

3.    Buscar textos i documents de suport que argumentin raons a favor o en contra de les teves opinions i que permetin treballar els diversos punts de vista, contrastar opinions, interpretacions i posicionaments,  per poder qüestionar-los, criticar-los i valorar-los.

4.    Elaborar una taula de pros i contres

·      Durant el debat:

1.    Tothom ha d’intervenir per expressar les seves idees  i aportar la seva contribució

2.    Afegir-se a la discussió:

a.    Puc intervenir?

b.    Hi ha un punt de vista que m’agradaria aportar...

c.     Si tenim en compte l’opinió...

3.    Respondre les afirmacions dels altres:

a.    Sí, és un bon punt de vista, però que et semblaria...?

b.    Estic molt d’acord amb això, però has tingut en compte... o has considerat...?

c.     Ho sento, però no hi estic d’acord, pensem en...

4.    Implicar els altres

a.    M’agradaria saber què pensa XX sobre...

b.    Ningú té alguna idea més?

c.     Pot algú comentar això?

5.    Demanar aclariments:

a.    Perdó, podries repetir-ho?

b.    No he entès el què has volgut dir amb...

·      Per acabar el debat:

1.    Recapitular les idees i opinions expressades

2.    Extreure conclusions

3.    S’ha arribat a acords?

4.    Algú ha hagut de cedir?

5.    He expressat bé les meves opinions?

6.    He sabut rebatre amb arguments les opinions diferents a la meva?

7.    Ha canviat la meva opinió?

8.    Per quins motius?

(1)  Adaptació de CASAS, M. (coord.), (2005), Ensenyar a parlar i escriure ciències socials , Barcelona, Rosa Sensat.