JUDIT I HOLOFERNES. ARTEMISIA GENTILESCHI

A C T I V I T A T S

Qüestions prèvies:

1. Documenteu-vos sobre la biografia d’ARTEMISIA GENTILESCHI i especialment sobre la seva pintura JUDIT I HOLOFERNES (1612-13, Museu Capodimonte, Nàpols).

Consulteu les pàgines web proposades fent servir, si cal, un traductor d’anglès i el text de R. i Margot WITTKOWER, Agostino Tassi, seductor de Artemisia Gentileschi.

Per observar la pintura, fixeu-vos en els passos descrits a l'Esquema de comentari.

Abra i Judit - A. Gentileschi (1612)

2.  Amb el mateix tema d’aquesta pintura, Artemisia Gentileschi va realitzar diverses versions.
Seleccioneu en la biografia de la pintora algunes de les raons que la van dur a representar en les seves obres uns temes concrets (com el de Judit i Holofernes) i tractats sempre d’una manera determinada.
Dues de les versions d’aquest tema són molt similars. Observeu atentament les dues imatges i les semblances i diferències més importants entre elles.

llapis Per parelles redacteu un text comparant les dues versions i com a conclusió expliqueu la relació entre la biografia d’Artemisia Gentileschi i la iconografia de Judit i Holofernes.

GUIÓ D'ORIENTACIONS- Pautes per redactar un text comparatiu i explicatiu

- Criteris d'avaluació d'aquesta activitat.

- Exemple 1 de planificació d'una comparació

- Expressions més adients per fer una comparació

- Pautes per redactar un text justificatiu i argumentatiu.

3.   La influència de Caravaggio va ser important en la pintura d’A. Gentileschi.

ordinadorRealitzeu per parelles una presentació en Power Point, on heu de fer constar amb frases senzilles el següent: les semblances, les diferències i les seves causes entre l’obra de Caravaggio Judit decapitant Holofernes (1598-99. Galleria Barberini. Roma. 144 x 192 cm) i la primera versió de la d’Artemisia Gentileschi (Nàpols). Il·lustreu amb imatges i frases breus la influència de Caravaggio en la pintura d’Artemisia Gentilleschi, és dir, els aspectes formals i temàtics de Caravaggio que perviuen en l’obra de la pintora.

GUIÓ D'ORIENTACIONS- Fixeu-vos en l’Exemple 2 de planificació d'una comparació.

i en els criteris d'avaluació de l'activitat 3.

Holofernes - CARAVAGGIO (1598)

4. Durant la recerca de la vida i obra d’Artemisia Gentileschi, haureu trobat informació sobre altres dones artistes que han sigut excloses de la història de l’art.

Busqueu-ne algun exemple i arguments sobre els motius pels quals s’ha produït aquest fet i quins obstacles i dificultats han hagut de superar les dones artistes en general, i Artemisia Gentileschi en particular, respecte a la seva consideració personal i professional. Posteriorment, elaboreu un llistat d’arguments per convèncer als conservadors d’un museu de la necessitat i conveniència d’exposar obres de dones artistes a les seves sales. Penseu en les raons i els punts de vista diferents i busqueu la manera de rebatre’ls.

Prepareu aquesta informació i un llistat de raons i arguments per realitzar una argumentació oral en grups de 4/5 persones. Després, haureu d’exposar aquests arguments a tot el grup-classe.

GUIÓ D'ORIENTACIONSPodeu consultar l’article de  F. Calvo Serraller, El arte de las mujeres i alguna de les pàgines web esmentades abans.

Seguiu les pautes que es proposen al mapa conceptual, a la taula de pros i contres, el full argumentació dones artistes i el text Preparació d’un Debat.

 

tornar a activitats