El meu avi


 
 
 Lletra


 

Partitura

 

Estructura rítmica:

Cançó escrita en compàs 2/4.

Figures rítmiques que hi trobem:

Primer tenim tres compassos Ad libitum que prepara l'havanera. Els seus calderons que atura el tempo són molts significatius. La cançó comença amb un anacrusi al tercer compàs, les dues semicorxeres donen entrada, després ve la corxera amb punt i semicorxera seguida de dues corxeres que marquen el ritme de balanceig de l'havanera. En el compàs número 6 tenim un treset de corxeres que ens introdueix la irregularitat. Cada estrofa té setze compassos i la tornada també.

Estructura melòdica:

-        Cançó escrita en tonalitat de La menor i La Major. Les estrofes estan en la menor i la tornada que vol ser més alegre en La Major.

-        L'àmbit és de Re 3 fins a mi 4, això permet que es pugui cantar còmodament i tocar amb la flauta dolça.

-        Les línies melòdiques en les quatre frases que té cada estrofa són diferents. Els grups irregulars apareixen a la primera i quarta frase.

-        És important el canvi de tonalitat a l'arribar a la tornada al to major que dona un aire optimista i les notes que utilitza són sobretot la dominant i per acabar la tònica