Pandora, el portal de la dona a l'antiguitat

Grècia Roma Pèrsia Mesopotàmia Egipte

Inici

 

La dona a la Roma antiga

 

La situació de la dona romana

 

Si bé és veritat que la dona romana va gaudir de molts més drets que les dones gregues, la seva vida sempre va estar subordinada a la dels homes romans. La condició de les filles o de les esposes és un excel·lent mirador sobre la condició de la dona a la societat romana, informació que es pot complementar amb el que sabem sobre la labor matronalis o treball femení, la religió o la política, per citar alguns dels àmbits més destacats.

 

Retrat de dona d'una mòmia d'El Fayum, Egipte (any 160-170; British Museum)

 

Pel que fa a les fonts, més enllà dels models de dona ideal que podem trobar a les fonts literàries, no podem desestimar les fonts epigràfiques, papirogràfiques i iconogràfiques, molt sovint molt més reveladores sobre l'autèntica condició de la dona romana que els textos de poetes, dramaturgs, historiadors, filòsofs o metges que van voler transmetre un retrat ideal de la matrona romana i un catàleg de virtuts i vicis de les dones de la Roma antiga. Així, per exemple, les inscripcions funeràries ens proporcionen dades molt interessants sobre la dona ideal i la dona real, i la iconografia sovint ens mostra la imatge de les dones, així com algunes de les seves ocupacions laborals. Finalment, els textos jurídics ens són d'un gran ajut a l’hora de reconstruir els drets de la dona a la Roma antiga.

 

La dona a la Roma antiga: ianua mundus muliebris

 

 

Bibliografia:

 

Guy Achard, La femme à Rome, París, PUF, 1995.

Jean-Christophe Bailly, La llamada muda. Los retratos de El Fayum, Madrid, Ediciones Akal, 2001.

J. P. V. D. Balsdon, Roman Women. Their History and Habits, Londres, Bodley Head, 1962.

Eva Cantarella, La calamidad ambigua, Madrid, Ediciones Clásicas, 1991.

Eva Cantarella, La mujer romana, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1991.

Eva Cantarella, Pasado próximo, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997.

Francesca Cenerini, La donna romana , Bolònia, Il Mulino, 2002.

Eve D'Ambra, Roman Women, Cambridge, Cambridge U. P., 2007.

Michele D'Avino, La donna a Pompei, Nàpols, Loffredo Editori, 1964.

Marcel Durry, Eloge funèbre d'une matrone romaine: eloge dit de Turia (Texte établi, traduit et commenté par M. Durry), París, Les Belles Lettres, 1950.

Jane F. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londres, Routledge, 1986.

Danielle Gourevitch i Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, La femme dans la Rome antique, París, Hachette, 2001.

M. Kajava, Roman Female Praenomina. Studies in the Nomenclature of Roman Women, Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 1994.

Aurora López, No sólo hilaron lana. Escritoras romanas en prosa y verso, Madrid, Ediciones clásicas, 1994.

Kelly Olson, Dress and the Roman Woman. Self-presentation and society, Nova York, Routledge, 2008.

Sarah B. Pomeroy, Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica, Madrid, Ediciones Akal, 1987.

Sarah B. Pomeroy, The Murder of Regilla. A case of Domestic Violence in Antiquity, Cambridge i Londres, Harvard U.P., 2007.

M. Teresa Quintillà, La dona a la llengua llatina. Descripció lèxica i interpretació etnolingüística, Lleida, Pagès Editors, 2006.

 

Aracniografia:

 

Dones a TÓrraco: exposició del MNAT (Tarragona) sobre les dones de la ciutat a l'època romana.

Feminae Romanae: web en anglès sobre la dona romana amb seccions de biografies de dones importants, de la vida quotidiana, dels espais interiors,...

Labyrinthvs: trobaràs una excel·lent introducció a la vida quotidiana de la dona romana, dins la secció "Vita: la vida privada".

Mujeres de Roma: un bloc sobre la dona romana.

 

 

 

Web en construcció permanent