TITOL:  BALL DE LES
CASSEROLES
 

Edat:        + de 5 anys
Jugadors:  tants com es vulgui.
Tipus:       Joc  musicat

El ball de les casseroles
Desenvolupament:

Es col·loquen tots els infants en una rotllana, preparats per al ball rodó. Un nen o una nena es posa al mig de la rotllana. Quan la rotllana   comença a girar, el nen o la nena del mig va assenyalant amb el dit els seus companys quan li passen per davant.
 

"Entrem-hi tots, al ball de les casseroles. (bis)
Entri-hi vostè, senyora marieta
entri-hi  vostè, senyora del café
Mireu com salta, mireu com balla,
 
Porta mantellina  de tovallola fina,
aquest peu de tortuga  que tot se li belluga
Quan haurà saltat, quan haurà ballat,
que se'n torni al seu costat!"
 
Quan la cançó diu "mireu com salta...", la rotllana s'atura, i el nen que ha estat assenyalat en aquest moment entra en el cercle. Tots dos salten i ballen lliurement, mentre els altres piquen de mans, fins que la cançó diu " que se'n torni al seu costat.
Llavors, el nen que era al mig de la rotllana des del començament  es posa en el lloc  que tenía l'altre i aquest es queda al mig. El joc torna a començar fins que es cansen.

Font: Mercè Vilar, Jocs dansats. Temes d'Infància. AM Rosa Sensat, barcelona, 1987

Buscant el joc perdut