TITOL: ELS CONILLS ALS SEUS CAUS 
Edat:         + de 4 anys 
Jugadors:  + de 10 aprox. 
Tipus:        Joc  motriu
Els conills als seus caus
Desenvolupament: 
Els jugadors s'agrupen de tres en tres. Dos d'ells es donen les mans i formen un cau; el tercer es col·loca dins del cau, és el conillet Hi ha un jugador, que també és un conill, peró aquest no té cau. A un senyal del director del joc, tots els conills surten dels seus caus i van saltironant amb el conillet solitari; si volen poden anar fent cantarelles: laralarilo la la... Els caus també poden giravoltar sense moure’s de Iloc. 
A un altre senyal (per exemple: el tret d'un caçador), els conills s'afanyen a ficar-se dins el cau; el qui no en tenía, de cau, ha de procurar de trobar-ne un. Ara, un altre infant fará de conjil solitari. Els conillets no han d'estar sempre enganxats als caus, al contrari, han de mirar de ser una mica atrevits per donar més emoció al joc. El joc acaba quan es cansen. 

Font: "Jocs  populars. i tu a què jugues". Imma Marin
Observacions: Quant la canalla juguen entre ells, sovint, el director del joc i el conillet solitari són un mateix infant.
 

Buscant el joc perdut