TITOL: LA CUCAFERA 
Edat:         + de 4 anys 
Jugadors:  + de 4 aprox. 
Tipus:        Joc  motriu
La cucafera
Desenvolupament: 
Qui fa de “rei” va donant ordres segons la seva imaginació dient: 
- La cucafera diu... salteu sobre un peu!. 
- La cucafera diu.. toqueu-vos la panxa!. 
- La cucafera diu... doneu una volta a .. etc. 

Llavors tots els jugadors han de fer exactament alló que mana la “Cucafera”. Tanmateix, qui fa de "rei", de tant en tant, dóna l'ordre sense dir: - La cucafera...   en el qual cas tots han de restar quiets. Per exemple: -diu... feu pessigolles al company de la dreta! En aquest cas, han de restar quiets. Quan els infants s’equivoquen, el "rei" fa broma dient: ei! despistats, o ai! que us enredo!, etc. El joc és més dívertit quan més divertides originals siguin les ordres. 

Font: Joc popular
Observacions: Pot introduir-se la variant de que el jugador que s'equivoqui pagui penyora.

 

Buscant el joc perdut