TITOL: L'ESPARDANYETA 
Edat:         + de 4 anys 
Jugadors:  + de 6 aprox. 
Tipus:        Joc motriu 
Material:   Una penyora: sabata, mocador,...
L'espardanyeta
Desenvolupament 
Els infants estan en rotllana, asseguts a terra, amb els ulls tancats, menys un que fa de "mare" i va donant voltes per fora el cercle. La mainada de la rotllana i la "mare" mantenen el següent diàleg: 

Rotllana: - mare, tinc set 
Mare: - beu aigua 
Rotllana: - hi ha una mosca! 
Mare: - beu vi! 
Rotllana: - hi ha un mosquit! 
Mare: - beu vi del bo! 
Rotllana: - ai, que bo! 
Mare, tinc son! 
Mare: - dorm! 
Rotllana: - fins a quina hora? 
Mare: - fins a les...! 

La "mare" diu un número no superior a 20 o a 25, si no es fa massa llarg. Tota la rotllana, amb els ulls clucs, conten en veu alta. Mentrestant, el qui fa de "mare" posa la penyora a darrera d'un nen de la rotllana. Quan s'acaba de contar, qui la té s'aixeca de pressa per perseguir la "mare". Si l'agafa abans que aquesta segui en el lloc que ell ha deixat, la mare torna a parar i si no qui farà de "mare" serà ell. 

Font: "Jocs populars: i tu a què jugues?" d' lmma Marin 
Observacions: També es juga canviant el diàleg final: Rotllana: - ai, que bo! A quina hora passant els Reis? Mare: -a les...! 

Buscant el joc perdut