TITOL: LA IAIA HA PREGUNTAT 
Edat:         + de 4 anys 
Jugadors:  + de 2 
Tipus:        Cançó de repartir
la iaia ha preguntat
Desenvolupament 

Els infants es col·loquen en rotllana. Mentre tots canten la cançoneta marcant molt accentuadament el ritme, el que fa de cap assenyala o toca els companys seguint el ritme de la cançó. Al que Ii correspon la darrera sil·laba queda salvat o escollit. 

La iaia ha preguntat
qué hi ha per sopar?
Di-gues-tu-qué- hi ha?

A qui líha tocat la darrera síl·laba diu el nom d'un plat, per exemple: 

Ma -ca - rrons - amb - to - má - quet.
partitura
Font: Joc popular
Buscant el joc perdut