TITOL: TRES PEDRETES
 
 
 

Edat:                 + de 4 anys
Jugadors:          + de 3.
Tipus:                Cançó de repartir

Desenvolupament
Els infants es col·loquen en rotllana. Mentre tots canten la cançoneta marcant molt accentuadament el ritme, el que fa de cap assenyala o toca, un per un, cada infant de la rotllana. L'infant a qui correspon la darrera síl·laba queda salvat o escollit.
 
"Tres pedretes hi ha al carrer,
jo les sé comptar molt bé, 
de color de xocolata:
un, dos, tres, quatre, 
cinc, sis,  set, vuít, nou. 
Passarem pel carrer Nou, 
trobarem pintor i pintora 
que en pintaven Sant Joan; 
ves-te'n tu, que ets la/el més gran."

 
 
 

Font: Joan Amades en el llibre El jugar d'Amades, edició d'Imma Marin i Olga Pardo, Ed. El Mèdol, Tarragona, 1996.
 
 

Buscant el joc perdut