TITOL: PAQUETS DE POMES 
Edat:         + de 5 anys 
Jugadors:  + de 10 aprox. 
Tipus:        Joc  musicat
Paquets de pomes
Desenvolupament: 
Hi ha un jugador que dirigeix el joc la resta obeeix les seves ordres. Tots els jugadors es distribueixen per l'espai de manera arbitrária, guardant certa distáncia entre ells; ni massa junts, ni massa separats. El que fa de capitá crida, per exemple: 
Pomeres de 2! 
Llavors els infants s’agrupen formant les "pomeres" tal com s'ha manat. Un cop tenim les pomes agrupades, canten i ballen al ritme de la cançó segons les pometes manades pel capitá. En aquest: cas diríem: Dos pometes té el pomer, de dos una..., 
Quan s'acabi de cantar, el capitá variará l'ordre i dirá: Pomeres de 3! Pomeres de 8!, etc. i així fins que es cansen. Tots els jugadors s'esforçaran a formar part d'una pomera i no ser els u'ltims d'aconseguir-ho. 
Nou pometes té el pomer, 
de nou una, de nou una, 
nou pometes té el pomer,  
de nou una en caigué.
Si mireu el vent d'on ve,  
veureu el pomer com dansa,  
si mireu el vent d'on ve,  
Veureu com dansa el pomer
Partitura
Font: Versió lliure del joc de paquets
 
Buscant el joc perdut