TITOL: PUNY PUNYET 
Edat:         + de 5 anys 
Jugadors:  2 
Tipus:        Forma electiva 
Material:   Un objecte petit: pedreta, pinyó...
Puny punyet
Desenvolupament: 
 
 
Ès un joc d'aposta en el que om s'hi juga El dret a triar, ser el capità d'un joc, etc. Un dels infants amaga a la seva ma un objecte petit, com ara un pinyol o una pedreta i tanca fort el puny perquè no es pugui veure res. Llavors, dirigint-se al company, el convida a jugar per mitjà de la següent cantarella: 
 
Puny punyet,
a com va l'oli?
Puny punyet,
fica'l a l'oli
que és en aquest.
partitura
L'altre que juga ha d'endevinar a quina de les dues mans es troba l'objecte amagat. Si ho endevina, el que ha proposat el joc perd. Si no ho endevina, qui té amagat l'objecte pot convidar a un altre jugador a provar-ho. 

Font: El jugar de l'Amades

 

Buscant el joc perdut