TITOL: A TOC
Edat:         + de 3 anys 
Jugadors:  + de 2 
Tipus:        Forma electiva
A toc
Desenvolupament 
És una de les formes electives més senzilla i primitiva. Consisteix a córrer tots cap a un lloc prèviament acordat que farà de "toc" o "casa". L'últim en arribar és qui pararà.
 
Font: "Jocs  populars: i tu, a què jugues?" Imma Marin 
Observacions: També es pot fer que el primer en arribar sigui el que tingui el paper de protagonista en el joc, fent de capità. 
Buscant el joc perdut