TITOL: A LA VORA DE LA MAR 
Edat:         + de 5 anys 
Jugadors:  + de 10 al voltant de 20 
Tipus:        Joc motriu musicat
Ala vora de la mar
Desenvolupament: 
S'escullen dos infants i es col·loquen cara a cara, agafats de les mans, formant un pont. Aquests dos jugadors trien, en secret, qui será mar i qui terra. La resta de mainada fan una fila, un darrere l'altre, davant dels jugadors que paren. 
La fila de nens va cantant la cançó i saltant a ritme, tot passant per sota del pont. Quan s'ha acabat la cançó els qui fan de pont es queden com a presoner l'infant que passava per sota en aquell moment li pregunten a cau d'orella: 
- Qué vols, mar o terra? 
Segons el que escull es col·locará darrere de l'un o de laltre, agafant-se per la cintura. To aixó s'ha de fer molt fluixet i amb molta discreció perqué els de la fila no descobreixin qui és cada cosa. El joc continua aixi fins que no queda cap infant a la fila. Llavors, els infants que feien el pont, al crit de: "-Ja!" , fan força en sentit contrari ajudats pels que tenen al darrere, que també estiren.  Es tracta d'aconseguir arrossegar laltre equip. 
1.A la vora de la mar 
les barques veurás passar.  
Quan les barques passaran.  
una barca deixaran.
2. La barca, quina será ? 
la del davant o del darrere?  
La del davant passa volant.  
la del darrere es quedará.
Partitura
Font: Joc popular
Observacions: Aquest joc pot fer-se amb altres cançons. Una de les més usades és Sota del Pont (Veure el joc Passar el pont en "Jocs populars. I tu a què jugues"). Els infants que fan de pont poden escollir també el nom de dos colors, dos animals, dues fruites, etc.
 
Buscant el joc perdut