TITOL: ZIC, ZAC, ZUC
 
 

Edat:                 + de 5 anys
Jugadors:          + de 3.
Tipus:                Formes electives

Desenvolupament
Tots els participants formen un cerde ben atapeït i avancen un peu, de manera que toqui la punta dels peus de la resta de jugadors. Un cap preparats, tots junts diuen en veu alta:
 
 
"Un, dos, tres, 
zic, zac, zuc; 
un, dos, tres, ja!"'

En finalitzar la cantarella, els jugadors han de decidir si deixen el peu tal com el tenen o l'en retiren. Llavors es mira si han quedat més jugadors amb el peu en el cercle o enretirat. El grup més nombrós queda eliminat i la resta torna a jugar. En cas d'empat tothom torna a jugar. Si al final passa que queden dos jugadors, per a poder desempatar, un deIs jugadors eliminats fa de jóquer i es posa a jugar amb el cap tombat o amb els ulls tancats, de manera que no vegi¡ el que fan els altres dos jugadors. El que coincideixi amb el jóquer queda eliminat i l'altre jugador será l'escollit per començar el següent joc.
 
 

Font popular
 
 

Buscant el joc perdut