Instruments musicals 1
(instruments musicals 2)
(instruments musicals 3)

AERÒFONS: Són aquells instruments en que el so es produeix a partir d'una bufada MEMBRANÒFONS: Són instruments que porten membranes a partir de les quals es produeix el so, bé percudint-les amb la mà, amb una baqueta o fregant-les.
CORDÒFONS: Són aquells instruments en que el so és produït a partir de cordes tensades. IDIÒFONS: Són aquells instruments que no tenen possibilitats melòdiques i es limiten a fer sons determinats. El seu cos és sonor per si mateix i se'l fa sonar percudint-lo, fegant-lo o rascant-lo.

 


SIMBOMBA (membranòfon)

 


CANYÍS (idiòfon)


CAPSA DE TRONS (idiòfon)
 
NUNUT (membranòfon)
 
REGUE-REC (idiòfon)

REQUETETXEC (idiòfon)
 
ESPANTAGUATLLES (membranòfon)
 
FLAUTA DE PAN o BUFACANYES (aeròfon)
 
ROSSINYOL (aeròfon)
 
MARACA (idiòfon)
 
SONALL (idiòfon)
 
CARRACA o XERRAC (idiòfon)

MARAQUES 2 (idiòfon)

REQUETETXEC I CLOC CLOC (idiòfons)

CARRACA, CARRAU O XERRAC 2 (idiòfon)