MIRALLS ESFÈRICS
        LES ANTENES PARABÒLIQUES
                FORN SOLARS


En un mirall esfèric còncau, si la llum incident passa pel focus, la reflectida surt paral·lela a l'eix del mirall. I, a l'inrevés, la llum paral·lela a l'eix, quan es reflecteix, passa pel focus:

Focus d'un mirall c˛ncau. F i Q 2n BUP. Editorial Casals.

( a aquesta fotografia, la llum incident ve de l'esquerra)


Els miralls esfèrics còncaus s'utilitzen àmpliament en molts sistemes òptics (per exemple, en telescopis reflectors). No obstant això, en moltes d'aquestes aplicacions la forma del mirall no és exactament esfèrica: si es fa un estudi rigorós, s'observa que en els miralls esfèrics còncaus els rajos incidents paral·lels al seu eix principal no es tallen tots en un punt, el seu focus; en la realitat, això només succeeix quan els rajos incidents són propers a l'eix principal (rajos paraxials, com és el cas dels exemples estudiats a l'ensenyament secundari). Per aquesta raó, és freqüent emprar miralls parabòlics, en els quals que podem parlar d'un veritable focus:
 

        Focus parab˛lic. La llum surt paralĚlela a l'eix del mirall (reflector).                                        
Observant aquestes figures s'entén el fonament d'alguns reflectors (focus d'automòbil) i de les antenes parabòliques: s'orienten de tal manera que les ones incidents (procedents del satèl·lit de comunicacions) siguin paral·leles al seu eix principal, amb la qual cosa els rajos reflectits es concentren en el seu focus, en el qual hi ha el captador de les ones.

Un exemple interessant de la reflexió de la llum i dels miralls parabòlics és el dels forns solars. La fotografia correspon al d'Odeillo (sud de França, molt a prop d'Andorra: us recomanem que el visiteu; és als voltants de Font Romeu).
La radiació procedent del Sol és reflectida per 63 miralls plans que s'orienten contínuament respecte d'ell. Els rajos reflectits en aquests miralls incideixen sobre el gran mirall parabòlic (40 m d'altura i 54 m d'amplada) de forma que són paral·lels al seu eix principal. Els rajos reflectits per aquest mirall gran es concentren al focus on, de fet, es troba el forn, el qual té una potència màxima d'1 MW.
 

Forn solar d'Odeillo (Franša). Visiteu-lo: us agradarÓ molt !!

Tornar a la pàgina principal