Bibliografia recomanada
 • Nivell 14-16 anys
 • Física i Química, 2n BUP; Dou, J.M. i altres; Editorial Casals, Barcelona.
 • Positrón; (llibre de text de Física i Química, 2n de BUP); López Lasheras, A i Carretero, M.P.; Editorial Vicens-Vives, Barcelona.
 • Làser-2; (llibre de text de Física i Química, 2n de BUP); Martínez Lorenzo, A. i altres; Editorial Bruño, Barcelona.
 • Iniciació a l'Òptica; Abad, M.Ll. i Ventura, T.; Editorial Claret, Barcelona.
 • El so i la llum; Crèdit variable; Roig, J i Cuevas, P; Departament d'Ensenyament.
 • D'altres llibres de text de Física i Química (2n de BUP) i alguns de 2n cicle d'ESO.
 • Enciclopèdies multimèdia:Encarta, Micronet, científiques, ...
 • 49 experimentos sencillos de Óptica; Wood,R.W. ; Editorial McGraw-Hill, México.

 •  
 • Nivell superior.  Estudi quantitatiu
 • Física-2; Gisbert Briansó, M i Hernández Neira, J.L.; Editorial Bruño, Madrid.
 • D'altres llibres de text de Física de 2º de Bachillerato (del Batxillerat que es fa fora de Catalunya).
 • Física: La naturaleza de las cosas; Lea, S.  i Burke, J.R.; International Thomson Editores, México.
 • Preguntas y problemas de Física; Tarásov, L  i Tarásova, A.; Editorial Mir, Moscú.
 • Física General. Alguns llibres de Física General solen portar capítols dedicats a l'Òptica geomètrica, de forma força entenedora, si bé a un nivell una mica elevat. Els més coneguts són el de Tippler (hi ha versió en català, a l'Editorial Reverté) i els de Resnick-Halliday (n'han publicat diversos, tots força bons).

 •  


  Tornar a la pàgina principal