Les lents
Tipus de lents

Seccions de lents esfèriques

Seccions de lents convergents
Seccions de lents esfèriques divergents
CONVERGENTS DIVERGENTS
 • Més gruixudes al centre que a les vores
 • Les lupes són lents convergents
 • Més primes al centre que a les vores
 • Les lents dels miops són divergents
 • A: Biconvexa
          B: Planoconvexa
              C: Menisc convergent
          A: Bicòncava
                 B: Planocòncava
                      C: Menisc divergent

   

  Simbologia de les lents
          La simbologia que, per conveni, es fa servir a Òptica és la que s'indica a continuació; la secció dibuixada serveix per
          entendre el conveni.
   

  CONVERGENTS DIVERGENTS
  O és el centre òptic de la lent

   
   

  Elements òptics de les lents

   Raig incident
   Raig emergent
   b 
  Passa pel centre òptic
   No canvia de direcció
  a
  Paral·lel a l'eix principal 
  Passa pel focus imatge
  c
  Passa pel focus objecte
  Paral·lel a l'eix principal
  Miquel Gisbert

   
   Raig incident
   Raig emergent
   b 
  Passa pel centre òptic
   No canvia de direcció
  a
  Paral·lel a l'eix principal 
  Com si vingués del focus imatge
  c
  En direcció al focus objecte
  Paral·lel a l'eix principal
  Miquel Gisbert

   

  Potència de les lents. Diòptria

  Si f' és la distància focal imatge expressada en metres (és a dir la distància des del centre òptic al focus imatge), el resultat de treure'n l'invers es diu que és la potència de la lent, i el resultat es dóna en diòptries:

  Recorda que f' ha d'anar en METRES!!

  A les lents convergents, el focus imatge es troba a la dreta de la lent; és a dir, f' >0 i , per tant, la seva potència és positiva. Per tant, les lupes (i les ulleres de vista cansada,...) tenen potències positives (per exemple, +2 diòptries).

  Qüestionari bàsic
      Un cop estudiat el tema, podeu provar els vostres coneixements amb un senzill qüestionari. Cliqueu aquí per a fer-lo.

  Formació d'imatges

  Tornar a la pàgina inicial