LUPA
Lupa. Clip Art. Office-97

La lupa és el més senzill dels instruments òptics: és una lent convergent de petita distància focal (i, per tant, d'una certa potència) que s’interposa entre l’ull i l’objecte a observar, per tal d’augmentar la grandària de la imatge formada en la retina. Com l’objecte es posa entre el focus objecte i la lent convergent, la imatge observada és més gran, dreta i virtual.

Esquema òptic de la lupa. (www.baldufa.upc.es)            Lupa: observeu que la imatge és virtual (no és real).           lupa

Tornar a la pàgina principal