COMPTABILITAT GENERAL I TRESORERIA
Exercicis complementaris al llibre.  Cicles Formatius     Grau Mitjā      McGraw-Hill.