Realitza els assentaments següents:

1. Comprem mercaderies per valor de 1.000 € a crèdit. IVA del 7%

2.  Comprem mercaderies per valor de 2.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 %.  IVA del 7%

3. Comprem mercaderies per valor de 3.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  IVA del 7%

4. Comprem mercaderies per valor de 4.000 €, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  Obtenim un descompte del 2 % per pagament immediat. IVA del 7%

5. Comprem mercaderies per valor de 5.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  Obtenim un descompte per volum del 4 %. IVA del 7%

6. Retornem mercaderies que no estan en condicions per valor de 500 €.

7. Es dóna a compte d'una comanda que s'ha fet 300 € en efectiu.

8. Rebem les mercaderies de la comanda anterior per un import de 6.000 €. Comptabilitzem l'acompte.

9. Acceptem una lletra als proveïdors per valor de 1.000 €

10. Paguem als proveïdors 2.000 € abans de termini per la qual cosa ens concedeixen un descompte de 200 €

11. Els proveïdors ens descompten 300 € per haver assolit una xifra de compres pactada amb anterioritat.

12. Trobem un partida de generes defectuosa i el proveïdor ens concedeix un descompte de 500 € que disminuirà el nostre deute.

13. El banc ens comunica que ens carrega en compte 1.000 € al venciment de la lletra acceptada als proveïdors. 

14. Comprem un edifici per valor de 600.000 €, el 10% correspon al solar. Paguem 100.000 € amb un xec i acceptem 5 lletres a pagar semestralment. IVA del 7%

15. Comprem un equip informàtic  a crèdit per valor de 2.000 €. IVA del 16%

16. Acceptem lletra al venedor de productes informàtics per valor de 1.000 € i abonem la resta en efectiu.Realitza els assentaments següents:

1. Venem mercaderies per valor de 1.000 € a crèdit. IVA del 16%

2.  Venem mercaderies per valor de 2.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 %.  IVA del 16%

3. Venem mercaderies per valor de 3.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  IVA del 16%

4. Venem mercaderies per valor de 4.000 €, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  Obtenim un descompte del 2 % per pagament immediat. IVA del 16%

5. Venem  mercaderies per valor de 5.000 € a crèdit, amb un descompte comercial del 3 % i unes despeses de transport de 100 €.  Obtenim un descompte per volum del 4 %. IVA del 16%

6. Ens retornen mercaderies que no estan en condicions per valor de 500 €.

7. Ens donen a compte d’una comanda que ens han fet 300 € en efectiu.

8. Venem les mercaderies de la comanda anterior per un import de 6.000 €. Comptabilitzem l'acompte.

9. Els clients ens accepten una lletra per valor de 1.000 €

10. Cobrem als clients 2.000 € abans de termini per la qual cosa els concedim un descompte de 200 €

11. Concedim un descompten 300 € als clients per haver assolit una xifra de compres pactada amb anterioritat.

12. Els clients ens comuniquen que han trobat un partida de generes defectuosa per la qual cosa els concedim un descompte de 500 € que disminuirà el seu deute.

13. El banc ens comunica que ens abona en compte 1.000 € al venciment de la lletra acceptada pels clients. IVA NO DEDUÏBLE

L'empresari adquireix per al seu ús un vehicle valorat en 50.000 €, IVA 16 %. Es paga el 40 % amb un xec i acceptem per la resta lletra a 60 dies.

EXPORTACIONS

Les exportacions estan exemptes del pagament de l'IVA. Cal incloure les transaccions comercials amb Ceuta, Melilla i les illes Canàries. 

S'efectua una venda de mercaderies a les illes Canàries per valor de 100.000 €, que es pagaran en sis mesos mitjançant efecte del 50 %. Per la resta hem enviat un xec.

IMPORTACIONS

Les importacions han de tributar l'impost. 

L’obligació de la tributació sorgeix en el moment en que l’importador sol·licita la tramesa de la importació de la mercaderia a la duana.

La base imposable de l'impost es calcularà a partir del següent:

a) L'import dels drets aranzelaris i altres (se n'exclou l'IVA).

b) Les despeses complementaries que afectin la mercaderia (embalatges, transports, etc.). 

• Comptabilització de les importacions

Per comptabilitzar l'IVA en les importacions haurem d'establir dues fases:

1. En el moment d'efectuar la compra del bé importat.

2. En el moment de sol·licitar el lliurament per part de la duana.

Comprem maquinaria a una empresa americana per valor de 300.000 €. Paguem el 60 % per transferència bancària i acceptem lletra a 60 dies per la resta.

Arriba la maquinaria i es declara i paga un aranzel del 6 % del seu valor + el 16 % d'IVA a la duana.

RECÀRREC D'EQUIVALÈNCIA

Un comerç minorista efectua directament la venda a consumidors finals. Quan compra els proveïdors li repercuteixen a més de l'IVA corresponent un percentatge afegit, això els facilita no haver de realitzar periòdicament el procés de declaració i liquidació de l'IVA.

Els percentatges que incrementen l'IVA són els següents:

a) 16 % incrementat en un 4 %

b) 7 % incrementat en un 1 %

c) 4 % incrementat en un 0,5 %

1. Una empresa minorista compra a crèdit mercaderies per valor de 10.000 €. IVA 7 %.

2. Venem mercaderies per valor de 10.000 € a un minorista. IVA 4 % + recàrrec d'equivalència. 
 

Unitat 6

Conceptes claus

Enllaços d’interès