tornar

POSA'T A PUNT!

QUADERNS VIRTUALS 

Aquí podràs practicar la llengua per dominar l'ortografia, la morfologia i la sintaxi.

De mica en mica aniràs trobant exercicis que podràs resoldre en línia, exercicis de llengua catalana per tal de repassar els aspectes gramaticals.

Aquí hi trobaràs la gramàtica de la llengua catalana, per si tens algun dubte:  

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA CATALANA  

Marta Ibáñez

La realització d'aquests materials ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel  Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006).

 
                                     1.  Ortografia: 

Podràs treballar diferents aspectes d'ortografia mitjançant els exercicis que trobaràs en els enllaços següents:

1.- Dígrafs i diftongs 

2.- Accentuació

3.- Dièresi

4.- Vocalisme  àton

5.- Vocalisme tònic

6.  Consonantisme
                        2. Morfologia:

                          
Per treballar la morfologia potser hauràs de repassar la gramàtica i sobretot tenir a mà un quadre de conjugació verbal.
                                      Et pot anar bé consultar aquest enllaç:  CONJUGACIÓ VERBAL    i llavors  buscar la conjugació verbal que t'interessi.

1. Morfologia nominal

2. Morfologia verbal

3. Determinants: ús.

                       3. Sintaxi:

                       
En aquest apartat podràs repassar les categories de les paraules, les funcions de l'oració, els pronoms, l'oració composta...
                                   
                                    Per repassar les categories de les paraules i així poder fer després sintaxi amb seguretat:

1. Categories

                                    Aquí hi podràs trobar les funcions de l'oració i practicar-ne la identificació:

2. Funcions
                                   
                                    I a continuació treballa la substitució pronominal:

3. Pronoms febles
4. Combinació de pronoms febles


                                   Oració composta: aquí podràs practicar la identificació i anàlisi de l'oració composta: