Aquesta web pretén ser un recull de recursos de fiscalitat per al Crèdit 5. Comptabilitat Avançada i Fiscalitat del Cicle Formatiu de grau superior Administració i Finances.

Aquesta web està dedicada als meus alumnes de Comptabilitat i Fiscalitat, perquè aprenguin molt i trobin una bona feina. Ah! ... i perquè no s'enfadin amb mi quan sigui una mica dura i exigent.