Pàgina d'informació sobre els exàmens de les PAU organitzada per matèries amb enunciats d'exàmens i solucions dels últims tres anys


Índex sobre pàgines de Dibuix tècnic del Centro nacional de información y comunicación educativa del Ministeri d'Educació


dibujotecnico.com
Pàgina de Bartolomé López Lucas, amb apunts d'alguns temes de dibuix tècnic, biografies, vocabulari i alguns exercicis.


dibuixtecnic.com
Pàgina de Jaume Domenech Larraz, amb enllaços a pàgines dedicades a diferents autors que han estudiat la geometria: interessant pàgina que conté explicacions sobre els llibres d'Euclides


Pàgina de Antonio L. Martín que inclou un recull de treballs sobre la construcció de peces en dièdric, axonomètric i cònic realitzats per alumnes


Pàgina de Miguel Ángel Pérez Tello amb molts exercicis d'enllaços de tangències, peces en tres dimensions, dièdric i dibuix de vistes per realitzar amb DAO.