Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
   
 
3.2.3 > ASANA: COL·LOQUEM-NOS CORRECTAMENT

La posició vertical humana rubrica la superació de l’animalitat.

L’equilibri humà reposa sobre l’atracció dels dos pols: la terra i el cel:

  1. El centre de gravetat del cos està situat al melic, entre la planta dels peus i la coroneta del cap. És el centre de l’energia vital. Aquí és on es troben les dues forces complementàries: la dels nostres instints primitius que ens tiben cap avall i la de les nostres aspiracions que ens tiben cap amunt. L’impuls cap al cel és més segur si la base és més estable.
  2. L’experiència de milers d’anys ens mostra que la veritable saviesa primer té present el cos i les seves necessitats, abans de somiar en enlairar-se cap a esferes superiors.

El llenguatge del cos:

  1. El cos és la nostra marca distintiva. La seva expressió parla de l’estat anímic de la persona, del seu caràcter,  del seu ofici, dels esports que practica, etc., resumint la posició del nostre cos delata la nostra forma de fer front a la vida, però encara més la condiciona.
  2. Si ens encongim tanquem la respiració i ens baixa l’autoconfiança, en canvi caminar  amb l’esquena dreta i la caixa toràcica oberta, respirant  àmpliament, mirant  endavant, ens  aporta energia i seguretat.
  3. La columna vertebral s’anomena “l’Arbre de la vida", mantenir-la dreta i tenir-ne cura amb regularitat influirà positivament sobre el nostre comportament psíquic i la nostra salut física.

És millor fer que dir:

No n’hi ha prou en dir “posa’t dret o dreta” perquè els/les alumnes es col·loquin correctament. Cal fer exercicis que els facin prendre consciència de la seva esquena i la tonifiquin.

 

 
 

EXERCICIS:

3.2.3.1>Posició dempeus correcta
3.2.3.2> La fletxa
3.2.3.3> La font
3.2.3.4> Estiraments de les espatlles
3.2.3.5> Descobrim el pol terra: l’arbre
3.2.3.6> Descobrim el centre de l’abdomen
3.2.3.7> Descobrim el centre del cor. El canelobre egipci.
3.2.3.8> Descobrim l’origen: El pol cel.
3.2.3.9> Ajuntem tots els centres: L’arbre que creix.
3.2.2.10> Saludem la feina.
3.2.3.11> El guerrer