Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
   
 
5.2 >  FORMACIÓ


5.2.1 > El ioga a l’educació
La formació en ioga aplicat a l’educació es pot portar a terme a:

aquesta associació forma ensenyants i educadors/ores en tècniques de ioga a l’escola.
Actualment el R.Y.E. ha iniciat aquesta formació: “Formación en técnicas de yoga en la escuela”  a Barcelona.
Organitza: www.kedarsatyananda.com
>> mail@kedarsatyananda.com

Patricia Bayard organitza estades de formació en el camp del ioga i de la relaxació per a nens (en francès).

organitza cursos de formació sobre la relaxació especialitzada en nens i adolescents. En la seva web es troben informacions sobre materials i cursos que s’imparteixen en diferents llocs de França.

  • Pla de formació del professorat: cursos d’estiu “El ioga a l’escola”.
    Formadora: Lídia Serra
  • UAB, l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada

organitza cursos d’”Aplicació de tècniques de relaxació a l’ensenyament” dins dels seus plans de formació.


5.2.2 > Pràctica de ioga


Nidra, centre de ioga, escola de salut
c/ Foneria, 3, 2n, 2a,  08241 Manresa tel. 685.905.686