· Curs Informàtica i necessitats educatives especials del Departament d'Ensenyament, coordinat per la Subdirecció General de  Tecnologies de la Informació.    http://www.xtec.es/formacio/curstele/d125/
· CD ROMS Sinera 2000, Activitats Clic, Creda Mil i Materials formació 2003.
· Web de l'educació especial.   http://www.xtec.es/dnee/
· Programari educatiu per a l'educació especial. http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?TEMATICA=especial
· Materials per alumnes amb necessitats educatives especials. http://www.xtec.es/dnee/satieee/general.htm
. Jornada Tècnica TIC.  
http://www.xtec.es/dnee/jornada/tecnica/0304jte1.htm
. Materials de les sessions de treball SGTI.   http://www.xtec.es/dnee/satieee/index.htm
· Altres planes d'educació especial.  http://www.xtec.es/dnee/altres.htm
· Seminaris virtuals d'educació especial.   http://www.xtec.es/dnee/sativir/index.htm
· Web del projecte Fressa.   http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm
· Web de Joaquim Fonoll.   http://www.xtec.es/~jfonoll/
· Materials per a l' estimulació sensorial.   http://www.xtec.es/~itapia
. Videoteca digital d'educació especial. http://www.xtec.es/audiovisuals/
. El racó del clic. http://www.xtec.es/recursos/clic/
· Revista Jove.   http://www.xtec.es/~enieto2
. La biblioteca de minusval. http://www.firadelleida.com/CT/biblioteca.htm
. Tutorials d'educació especial. http://www.abcdatos.com/tutoriales/educacionespecial.html
. Fundació Braille de l'Uruguay. http://www.fbraille.com.uy/index-gra.htm
. ONCE. http://www.once.es/
. Fundació de CECS Manuel Caragol. http://www.funcaragol.org/
. Centre de recursos educatius per a deficients auditius. http://www.xtec.es/serveis/creda/a8925251/projecte/revicreda.htm
. Necessitats educatives específiques en la xarxa. http://needirectorio.cprcieza.net/
. Guia pràctica d'ajuts a les persones amb necessitats educatives especials.   http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Softwaregratis.htm
. Guia d'entitats socioculturals de la ciutat de Lleida. http://www.paeria.es/serveispersonals/guia/guia.asp?c_accio=llista&ambit=1
. Associació de professionals de l'educació especial de les comarques de Girona. http://www.xtec.es/entitats/apee/
· Centre de Recursos d'Educació Especial de Navarra.  http://www.pnte.cfnavarra.es/~creena/
. Centre Estatal d'Autonomia Personal i Ajudes Tècniques.   http://www.ceapat.org
. Seminari Iberoamerica sobre Discapacitat i Accessibilitat en la xarxa.   www.sidar.org
. IV congrés iberoamericà d'informàtica en l'educació especial. http://www.ciiee.org/es/index.php
. Portal sobre l'educació especial. http://www.webespecial.com/

· Faig constar el meu agraïment a la meva família, a Jaume Brufau  http://www.xtec.es/~jbrufau  ja que gràcies a ell vaig poder endinsar-me en el món de l'educació especial, a Joaquim Fonoll  http://www.xtec.es/~jfonoll  per tota l'atenció rebuda, a Sebastià Capella http://www.xtec.es/~scapella/ donat que aquesta WebQuest ha estat feta amb el seu suport  i a totes aquelles persones que m'han fet sorgir interés, dedicació i estima per l'educació especial.