Algunes aplicacions del CLIC que poder ser útils a l'aula d'acollida i/o en els primers dies d'estada d'alumnes nouvinguts al centre

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act181.htm vocabulari basics per a nens romanesos

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act201.htm El mapudungun, o Araucà, és la llengua del poble Maputxe, una de les principals ètnies originàries del sud de Xile. És una llengua originalment sense grafia, és per això que s'acostumen a trobar diferències en la forma d'escriure algunes paraule

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act182.htm Els magrebins molts saben francès.Paquet d'activitats d'espanyol com a llengua estrangera adreçat a estudiants francesos. S'hi treballa el vocabulari relacionat amb el cos humà.
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act109.htm El rellotge, les seves parts, les unitats petites de mesura del temps, els diferents tipus de rellotges, la forma correcta de llegir l'hora en català, les diferents maneres d'escriure l'hora (incloent-hi la forma matemàtica o digital) i una bateria de problemes específics sobre el tema.
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act04.htm Activitats adreçades a educació infantil i cicle inicial de primària, que prenen com a centre d'interès els objectes que normalment es troben a la classe.Te so i pot servir de vocabulari a tots els nois els primers dies.
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act01.htm Recull d'activitats de lectura amb l'abecedari, els sons vocàlics, confegir paraules i frases i iniciació a la lectura sil·làbica. Hi ha dues versions del paquet, amb sons i sense.Pot servir per els grups flexibles amb alumnes no escolaritzats.
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act213.htm Paquet d'activitats sobre l'abecedari, el nom de les lletres i l'ordenació alfabètica de paraules.Pot servir per els grups flexibles amb alumnes no escolaritzats.
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/diversos/act28.htm El TEQ és un clic de conceptes bàsics de Temps, Espai i Quantitat o comparació. Està adreçat a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys i opcionalment a educació especial. Creat a base d'imatge fotogràfica i suport sonor, que donen molt atractiu a les activitats.


_____________________________________
ACTIVITATS DE NTERCULTURALITAT

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/lleng/act181.htm Parteix de l'experiència d'una noia marroquina que decideix deixar el seu país i ve a Barcelona. Les diferents etapes seran: Per què marxa?Com ve? Què es troba en arribar com a immigrant il·legal? Com evoluciona la seva situació?Quin futur pot tenir?

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act56.htm Per treballar la tolerancia.Paquet d'activitats basat en el conte "Zaida y Guzmán y el encantador de serpientes", creat per les mestres d'educació infantil i il·lustrat pels alumnes de 4t de primària de l'escola d'Ezcaray

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act71.htm En aquest paquet d'activitats es fa una introducció a la història i la cultura del poble gitano, i es treballen algunes paraules de la llengua caló.Esta basat en el llibre "Historia del pueblo gitano", elaborat pels departaments d'Orientació, Geografia i Història, Llengua castellana i Literatura de l'IES "Camino de la Miranda" de Palència.

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act66.htm Activitats sobre Cerro largo (Uruguai) on es treballa la seva història, els recursos econòmics, indrets y monuments, personatges famosos i artistes.Permet elaborar pels propis alumnes aplicacions semblants amb la seva realitat a partir de 4r dePrimària.

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act52.htm Paquet d'activitats sobre l'escola i el poble de La Canonja (Tarragona) que es presenta temporalment al racó del Clic com a exemple d'una aplicació interactiva en la que es mostra el funcionament d'un centre docent. Cal adaptar o fer-ne un de semblant per el vostre CEIP o IES

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act16.htm Tracta dels tipus d'habitatges que es fan servir a diferents parts del món. Les professions que intervenen en la construcció i el manteniment d'una casa, amb un tractament no sexista d'aquestes. Els materials que intervenen en la construcció d'una vivenda. Mobiliari que podem trobar a les diferents dependències d'una vivenda. Aparells antics i moderns que tenim a les cases i diferents màquines amb les que realitzem les tasques domèstiques. Atencions que cal tenir per a evitar accidents. Situacions especials i temporals diverses.Util per els primers dies d'escola

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act25.htm Paquet adreçat al segon cicle d'ESO on es treballen les grans religions del món: creences, implantació geogràfica, simbologia, ritus, llibres sagrats, costums... Facilita el coneixement entre alumnes de classe.

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/soci/act103.htm Paquet d'activitats sobre els senyals verticals de circulació Adults.

ES RECOMANA FER LA TEVA PROPIA SEL·LECCIÓ EN FUNCIÓ DE LA TEVA REALITAT.