1.- Comenteu i anoteu en grup les dificultats que tenen els alumnes amb diferents tipus de discapacitats per poder accedir a les eines informàtiques que es troben en el vostre centre educatiu.

DEFICIÈNCIA
MAQUINARI
PROGRAMARI
OBSERVACIONS
Motòrica      
Visual      
Auditiva      
Mental      
Escolarització tardana      
Llargues malalties      
Alumnes superdotats      
Fracàs escolar      
Risc social      
Aprenentatge lecto-escriptura      

2- Reviseu la plantilla anomenada Taula que conté una llista de recursos a emprar segons els tipus de discapacitats. Mireu de trobar en la xarxa nous materials per tal d'ampliar-la.

3.- Confeccioneu una altra taula, seguint el mateix model anterior, que contingui la relació de centres de la vostra ciutat que ens puguin assessorar i que ens donin suport per tal d'apropar-nos una mica més en el món de l'educació especial.
Exemple: Lleida.
Trobareu informació en les següents adreces:
http://www.xtec.es/dnee/
http://www.xtec.es/dnee/weeb/
http://www.xtec.es/entitats/apee/
http://www.arrakis.es/~apascide/index.htm
http://www.arrakis.es/~caidv/
http://www.once.es
http://www.manolo.net/
http://www.xtec.es/~itapia
http://www.ceapat.org
http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Softwaregratis.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~creena/
http://www.xtec.es/~enieto2  
http://www.funcaragol.org/
http://www.abcdatos.com/tutoriales/educacionespecial.html
http://www.webespecial.com/

4.- Comenteu i intenteu trobar solucions als diferents casos que es plantegen en l'apartat SATI NEE\Els casos de la sessió. L'adreça per accedir-hi és: http://www.xtec.es/dnee/

5.- A partir dels materials d'educació especial inclosos en les activitats clic intenteu elaborar-ne d'altres adreçades a aquest col·lectiu.

6.- Cercar amb el tema educació especial els diferents videos que es troben en la videoteca digital: http://www.xtec.es/audiovisuals, com per exemple: La informàtica a l'Educació Especial  amb el fi de passar-los als alumnes o per elaborar-ne altres amb continguts nous.

7.- Confeccioneu presentacions amb powerpoint relacionades amb un tema d'educació especial.

8.- A partir del coneixement dels diferents materials analitzats podem preparar una llista, amb idees pròpies, d'ampliació o de nova creació per tal de presentar-la en la proposta de tallers per a la creació de materials per atenció a la diversitat i a l'alumnat amb necessitats educatives especials que s'organitza habitualment durant els mesos de maig i juny.
Trobarem informació més detallada en la web: http://www.xtec.es/dnee/jornada/index.htm


9.- Fer una recerca de les diferents associacions/fundacions relacionades amb el món de l'educació especial de la nostra ciutat. Exemple: Lleida.

10.- Et proposem fer un recull de revistes adreçades a les necessitats educatives especials, d'entrada et presentem les següents:
       - Revista jove 
       - Guies de lectura: els infants discapacitats en els llibres
       - Biblioteca per a nens
       - Revicreda