Hola companys, ara explicarem el què i el com haureu de treballar...

1.- Primer de tot formareu petits grups de dues o tres persones.
2.- Posteriorment haureu d' analitzar i resoldre les diferents qüestions que s'aniran plantejant respecte a l'educació especial i als recursos informàtics que es poden emprar.
3.- Caldrà que cada grup sintetitzi, en diferents taules elaborades amb word, les respostes a les diferents qüestions formulades.
4.- Es proporcionaran CDs de material de suport com el Sinera en disc 2000, el Clic Sinera 2000, el Creda Mil i els Materials de formació 2003 per tal d'obtenir les respostes adients.

                             

5.- Podreu utilitzar diversos cercadors d'informació per tal de facilitar-vos les diferents tasques, com per exemple:
http://es.altavista.com
http://www.google.es/
http://www.vilaweb.com/nosaltres/
http://www.terra.es
http://www.lycos.es

http://www.ozu.es
http://www.excite.es
http://www.enter.net.mx/xyz/atajos/
http://es.yahoo.com/
http://infoseek.go.com/
http://www.hotbot.com/

http://www.geocities.com/ea4ct/links1.htm
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

6.- En acabar es posaran en comú i es comentaran totes les activitats resoltes.

Apa som-hi. Ànims i a la feina...