SOBRE LA WEBQUEST   DADES ESTADÍSTIQUES
Edat
Sexe
Nivell educatiu
Tipus de centre
Delegació Territorial
SOBRE EL CONTINGUT DE LA WEBQUEST
Els continguts i pràctiques de la Webquest, t'han semblat adecuats? 
El que has après, et servirà per a la teva pràctica docent? 
Els coneixements adquirits, et serviran per al teu treball personal? 
Els continguts relatius a Internet(correu, navegació, cerques, etc.), han estat suficients? 
Aconsellaries fer aquest treball a algun altre company/a? 
OBSERVACIONS
Escriu els comentaris que consideris adients sobre el contingut de la webquest