.

Webs accessibles


Una cacera del tresor adreçada als alumnes dels cicles formatius que elaborin webs d'acord amb les normes d'accessibilitat i usabilitat vigentsAccessibilitat

MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA

mlluelle@xtec.cat


Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.


INTRODUCCIÓ


Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes webs és difondre informació al major nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per als usuaris: Per això cal potenciar que des del món de l'educació puguem dissenyar, seguint unes pautes, planes webs accessibles per a tothom. No oblidem que darrera de qualsevol "màquina" hi ha una persona i que la tecnologia ha de ser una eina que ens faciliti la feina sense posar-hi impediments.PREGUNTES


 1. Què és l'accessibilitat?
 2. Per què cal fer webs accessibles?
 3. L'accessibilitat es reconeix com un dret i una obligació legal. Podries citar una llei que recolzi aquesta afirmació?
 4. Què és la validació?
 5. Com es detecta l'accessibilitat d'una web?
 6. Què representen els 3 nivells de prioritat?
 7. Quins són els logotips d'accessibilitat?
 8. Quins són els nivells a explorar i els enllaços a seguir?
 9. Quines són les principals pautes d'accessibilitat en el contingut de la web?
 10. Com podem fer accessibles les imatges?
 11. Com aconseguirem mapes d'imatge accessibles?
 12. Com farem accessible el contingut multimèdia d'una web?
 13. Què és la codificació estàndard?
 14. Què són les fulles d'estil CSS?
 15. Podem emprar els colors com a codi d'informació? Per què?
 16. En quines circumstàncies podem utilitzar taules?
 17. Coneixes algun estudi que s'hagi realitzat sobre accessibilitat?, Quins resultats ha obtingut?


LA GRAN PREGUNTA


Realitza un mostreig d'accessibilitat web analitzant 20 pàgines d'una mateixa temàtica, com per exemple: educació, esports, cercadors, universitats, escoles, etc. Quantes d'elles són accessibles? Quins són els principals problemes d'accessibilitat que hi has trobat?. Pot ajudar-te en la validació les pautes d'accessibilitat al contingut del web.
Podries realitzar una web personal amb un disseny acurat seguint aquestes pautes?ADRECES D'INTERNET