Les competències bàsiques en imatges

© Imma Palahí


A) Competències comunicatives

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competència artística i cultural

B) Competències metodològiques

Tractament de la informació i competència digital

Competència matemàtica

Competència d'aprendre a aprendre

C) Competències personals

Competència d'autonomia i iniciativa personal

D) Competències conviure i habitar el món

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana

Competències

Una cacera del tresor adreçada a tots els educadors que vulguin treballar les competències bàsiques a l'aula

© Maria del Mar Lluelles Perera  |  Correu


|   Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.  |   Licencia Creative Commons  |

INTRODUCCIÓ

Avui en dia tothom parla de competències i de recursos competencials. Aquesta cacera es planteja, d'una banda, recollir aportacions rellevants sobre el tema que ens ajudin a dissenyar activitats de caràcter competencial. De l'altra, impulsar el professorat a què comparteixi les seves experiències d'aula i les difongui en portals educatius, blocs, webs o altres mitjans.


Competències bàsiques

PREGUNTES

  1. A què fa referència l'annex 1 del Decret 142/2007 de 26 de juny de 2007? I l'annex 1 del Decret 143/2007 de la mateixa data?
  2. Què és una competència?
  3. A més del "saber" i del "saber fer", què inclou el concepte de competència?
  4. Què vol dir ser competent?
  5. Com s'agrupen les competències bàsiques?
  6. Què vol dir que les competències bàsiques tenen un important caràcter transversal?
  7. Coneixes alguns recursos interessants sobre competències? Quins?
  8. Coneixes algun lloc (portal, bloc, web, revista,...) on puguem compartir aquests recursos?
  9. Què vol dir treballar per competències?
  10. Quins són els quatre eixos que ens permeten avançar en l'assoliment de les competències bàsiques?

LA GRAN PREGUNTA

Consisteix en realitzar una bona pràctica d'aula, explicant amb detall totes les competències que es treballen. Caldrà adjuntar també l'estratègia metodològica i els criteris d'avaluació utilitzats.

Formem alumnes competents

RECURSOS D'INTERNET