*

Introducció

Cada nova edició de La Marató de TV3 ve precedida d'una potent campanya de difusió per donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties que seran objecte del programa.

Aquest és el missatge, en format de cartell, d'aquesta nova edició:

Cartell 2019.Malalties minoritàries

2019. Malalties minoritàries

Aquesta campanya també fomenta la participació del joves entre 12 i 16 anys al concurs “Pinta la Marató”, tot plasmant en un mural la seva particular visió sobre la malaltia tractada.

Cada any s’impliquen més escoles i més cursos. I vosaltres, us animeu a participar-hi?

Preguntes

 1. Que et suggereix el cartell de l'última campanya de la Marató?
 2. T’agrada el seu disseny? Per què?
 3. Quin cartell de les diferents edicions de la Marató t’agrada més? Per què?
 4. Quina és la finalitat d’un cartell?
 5. Que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar-lo?
 6. Quin és el format estàndard d’un cartell?
 7. Quins són els elements que ha de tenir un cartell?
 8. Què s’entén per composició d’un cartell? Quins tipus de composicions podem fer? Comenta-les breument.
 9. Quines són les mides de lletra més adients per utilitzar-les en un cartell?
 10. Quin tipus de lletra cal evitar a l’hora d’elaborar un cartell?
 11. Què és la textura d’un cartell? Per a què s’utilitza? Com és classifica?
 12. Com s’agrupen els cartells segons la finalitat del seu missatge?
 13. Quina diferència hi ha entre un cartell informatiu i un cartell formatiu?
 14. Quins colors són freds i quins càlids?
 15. Quins requisits es demanem per participar en el concurs “Pinta la Marató”?
 16. Quines mides ha de tenir el cartell per poder-lo presentar?
 17. En quina data finalitza el termini de presentació de cartells?
 18. A quina adreça s’ha d’enviar el cartell? Quines dades cal adjuntar?
 19. Quina escola ha guanyat el darrer concurs Pinta la Marató?

La gran pregunta

Què podríeu fer vosaltres per col·laborar en aquesta Marató?

Des del Projecte Implica’t us fem una proposta, a veure què us sembla. Per participar al concurs de TV3 "Pinta la Marató" us caldrà:

Vídeo: Tutorial Glogster

Avaluació

Com que realitzar aquest cartell no és un treball de classe qualsevol sinó que l’heu d’enviar a un concurs i ha de servir per donar publicitat a una causa molt important, cal que feu servir aquesta rúbrica tantes vegades com calgui i no podeu donar el cartell per acabat fins que com a mínim obtingueu 18 punts en total. Cada grup realitzarà l'autoavaluació del seu cartell.

La nota obtinguda es contrastarà amb la de l’educador.

Recursos

Enciclopèdies:

La Marató de TV3

Conferències als centres educatius. Departament de Benestar social i família

Articles recomanats:

Programari per a crear cartells:

Eines web 2.0:

Aplicacions de combinacions de colors:

 
Autoavaluació
RÚBRICA DEL PRODUCTE FINAL

Just
(1 punt)

Correcte
(2 punt)


(3 punts)

Molt bé
(4 punts)

Autoavaluació Docent
Elements Al cartell li falta molta informació Utilitza pocs elements Els elements utilitzats són correctes S'utilitzen molt bé els elements que permeten potenciar tota la comunicació visual
Mides El cartell és massa petit o massa gran La mida del cartell és correcta però el contingut no s'hi acaba d'ajustar La mida del cartell és correcta La mida del cartell és optima
Colors Elecció molt incorrecta: dificulten la lectura Combinació i contrast poc adients Bon resultat de la combinació i contrast de colors. El cartell no resulta gens avorrit Excel·lent tria de colors, amb una combinació molt adient. Ajuda a transmetre el missatge
Eslògan No s'entén gens. Poc concret i sense relació amb el projecte Cal fer algunes modificacions importants, de fons i forma És força clar i entenedor És clar, entenedor i molt original
Imatges No encaixen gens en el tema Encaigen poc en el tema Són força adients i significatives Son molt adients i originals
Ortografia Greus i nombrosos errors ortogràfics Pocs errors ortogràfics (màxim dos) Només hi ha un error d'ortografia No hi ha cap falta d'ortografia
Total