.

Valida el teu web

|   Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.   |   Licencia Creative Commons   |  


Una cacera del tresor adreçada als alumnes de cicles formatius que elaborin webs d'acord amb les recomanacions del W3C


Daus W3C

MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA

Correu


INTRODUCCIÓ | PREGUNTES | LA GRAN PREGUNTA | ADRECES D'INTERNET

INTRODUCCIÓ


El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promocionar estàndards i pautes web. Una de les seves iniciatives és la WAI (Iniciativa sobre accessibilitat al web). Si analitzem cadascuna del les nostres pàgines, seguint les seves recomanacions, podrem depurar tota mena d'errors i també aconseguir un bon nivell d'accessibilitat web.


Valida el codi html  |  Valida el full d'estil CSSPREGUNTES

 1. Què és el World-Wide Web Consortium?, De què s'encarrega?
 2. Quina és la missió del W3C?
 3. Què podem validar en un web?
 4. En quin web podem validar els documents HTML o XHTML?
 5. En quin web podem validar els fulls d'estils CSS?
 6. En quines adreces trobarem els logos de validació del codi html d'una plana web? i la del seu full d'estil?
 7. Què és el WAI?
 8. Què és el TAW?
 9. Què vol dir el nivell d'anàlisi AAA del programa TAW?
 10. En quina adreça trobarem els logos de conformitat del programa TAW?
 11. Què és l'EXAMINATOR?
 12. Com avalua l'examinator l'accessibilitat d'un web?


LA GRAN PREGUNTA

Valida el teu web!. Es tracta, primerament, de corregir tots els errors de codi html, i del full d'estil CSS. Seguidament, comprova la seva accessibilitat amb l'ajuda dels programes TAW i EXAMINATOR. Es considerarà un bon resultat el nivell de prioritat 3 i una puntuació mínima de 9.5 punts.


EXAMINATOR  |   TAWADRECES D'INTERNET

Planes informatives

Planes per validar

Manuals


© Maria del Mar Lluelles Perera, abril 2008