Una cacera del tresor interdisciplinar adreçada a l'alumnat de segon cicle de secundàriaMaria del Mar Lluelles Perera


mlluelle@xtec.catIntroducció

El dia 9 d'abril de 1920 neix a Barcelona Vicenç Ferrer. La seva obra, al cap de 49 anys d’esforços i dedicació, aconsegueix transformar la realitat quotidiana de milers de persones a l'estat d'Andhra Pradesh, una de les zones més pobres de l' Índia. La seva lluita contra la marginació ha millorat les condicions de vida dels dàlits o intocables, que històricament han patit greus condicions de penúria i discriminació.

Actualment la seva obra beneficia a més de 2'5 milions de persones, escampades per més de 2313 pobles. S'han construït 27.793 cases, 1.506 escoles, 14 clíniques rurals, 3 hospitals generals, 1 centre de planificació familiar, 1 centre d'atenció per a malalts amb VIH/sida, així com nombrosos embassaments, pous i sistemes de regadius.

Aquest canvi ha estat possible gràcies a l'entrega de tota una vida d'acció dedicada als altres per part de Vicenç Ferrer que, juntament amb la seva família, van crear 2 Fundacions: la Rural Development Trust (Anantapur, 1970) i la Fundació Vicenç Ferrer (Espanya, 1996).

Desprès de la seva mort, el 20 de març de 2009, la seva obra continua viva gràcies a la seva esposa Anna, al seu segon fill, Moncho, als seus col•laboradors -més de 155.298- i a milions de persones d'arreu d el món que aporten el seu indispensable granet de sorra.

I vosaltres, voleu conèixer el projecte de la Fundació proposada com a candidata al Nobel de la Pau 2010?

Endavant! La solidaritat és cosa de tots.

Preguntes

 1. Qui era Vicenç Ferrer? Quan es va instal·lar a Anantapur?
 2. La seva obra, a quants pobles i persones beneficia?
 3. Com es diu la seva esposa? Quina és la seva tasca dins la Fundació?
 4. Pots explicar el sistema de castes de la societat hindú?
 5. Qui són els dàlits o intocables? I els grups tribals i les backward castes?
 6. Pots explicar que és la Rural Development Trust (RDT)? També volem saber on es troba, quan es crea, quin és el seu objectiu i quantes persones hi treballen.
 7. Quin és l'objectiu de la Fundació Vicenç Ferrer a Espanya? Quin any es va crear?
 8. Quines àrees inclou el programa de desenvolupament integral de la Fundació?
 9. Quantes escoles ha posat en marxa la Fundació? Quin és el total d'alumnat matriculat?
 10. Tots els nens escolaritzats reben anualment material escolar, uniformes i 800 rúpies a la seva llibreta d'estalvis. De quants euros estem parlant?
 11. La Fundació ens permet apadrinar nens d'Anantapur. Saps quin és el total de nens apadrinats? Què implica un apadrinament?
 12. Com s'han pogut millorar les condicions sanitàries a la regió d'Anantapur?
 13. Quin és el total de vivendes construïdes per la Fundació?
 14. Quina és la finalitat dels shangams? Quantes dones hi estan associades?
 15. Què impulsa la Fundació Vicenç Ferrer en l' àmbit de l'ecologia?
 16. Quins projectes impulsa la Fundació per a les persones discapacitades?
 17. D'on obté els recursos la Fundació Vicenç Ferrer? Com els distribueix anualment?
 18. Com s'anomena el programa de comerç solidari de la Fundació? Quin és el seu objectiu?
 19. Quina és l'adreça de la botiga solidària on-line? Quins productes hi pots trobar?
 20. I a tu, t'agradaria col·laborar amb la Fundació? En quina de les 6 opcions t'agradaria participar? Argumenta la teva resposta

La gran pregunta

Consisteix en realitzar 2 tipus d'activitats:

1.- Activitats d'ensenyament-aprenentatge:
 • Per grups de 4 persones escolliu una d'aquestes activitats relacionades amb la Fundació Vicenç Ferrer:
  • Llengua: Redacteu una composició escrita amb els principals trets biogràfics de Vicenç Ferrer.
  • Ciències Socials - Geografía: Cerqueu i representeu, en forma de taula, les següents informacions sobre l' Índia i Anantapur: mapa, bandera, superfície, població, moneda, fus horari, clima, idiomes oficials i religions.
  • Ciències Socials - Història: Elaboreu un petit treball sobre la Fundació Vicenç Ferrer. Hi ha de constar la ubicació, els objectius i la seva història.
  • Educació per a la ciutadania: Prepareu un viatge a l' Índia per treballar el tema de la solidaritat. Presenteu un itinerari i un pressupost per poder visitar la Rural Development Trust.
  • Matemàtiques: Recolliu en un full de càlcul totes les dades de l'origen i de la distribució dels recursos de la FVF en euros (les trobareu en percentatges) . A continuació presenteu un informe detallat del total d'euros que corresponen a cadascun dels apartats, elaboreu diferents tipus de gràfics i comenteu-ne els resultats.
  • Anglès: Us agradaria tenir notícies i mantenir contacte amb una escola d'Anantapur? Un proposem escriure'ls una carta on els hi expliqueu les vostres activitats quotidianes i per què esteu interessats en conèixer la seva realitat.
  • Tecnologia: Feu un dibuix i una maqueta d'una casa construïda per la RDT.
  • Educació eticocívica: Reflexioneu sobre una de les frases de Vicenç Ferrer: "Fer possible l' impossible". Què en penseu? I a vosaltres, què us agradaria fer possible?.
 • Elaboreu un document escrit amb el contingut del vostre treball i, en acabar, prepareu una presentació (Impress, PowerPoint o Prezi) per exposar-lo a l'aula
2.- Activitats d'ampliació:
 • Unifiqueu totes les activitats anteriors en un sol document i doneu-li el format de llibre digital amb l'aplicació www.calameo.com
 • Enregistreu en vídeo les exposicions realitzades. Editeu-lo i penjeu-lo en el web http://www.youtube.com

Recursos d'internet

Vídeo Vicenç Ferrer
Fundació Vicenç Ferrer

Mapa Anantapur

Avaluació

Cadascun dels grups realitzarà una autoavaluació d'aquesta rúbrica:


Rúbrica del treball en equip i del resultat final
  Just
(1 punt)

(3 punts)
Excel·lent
( 5 punts)
Organització de la feina Hem demostrat poc interès per la feina i poca capacitat d'organització Hem creat grups i ens hem repartit correctament la feina Per grups, una vegada repartida la feina, ens hem posat de forma ràpida i eficaç a treballar
Desenvolupament del treball en equip Ens costa molt treballar en equip :alguns companys es distreuen sovint, no escolten ni tampoc fan aportacions La majoria de companys del grup escolten totes les opinions, fan aportacions i col·laboren positivament en la feina Tot el grup participa activament en el treball en equip, escoltant i fent aportacions i propostes de millora per tal d'aconseguir un bon resultat
Contingut del llibre digital El document conté part de la informació demanada. S'observa un coneixement parcial del tema treballat El document conté tota la informació demanada. El grup ha treballat correctament però tant el contingut com la presentació podia millorar-se Hi ha hagut una participació activa de tots els membres del grup. Es demostra un profund coneixement del tema treballat i la presentació és molt acurada
Contingut de la presentació Ens consta sintetitzar tota la informació recollida en el llibre digital. La presentació resulta feixuga i poc atractiva visualment La presentació recull, de forma breu i clara tota la informació recollida. Tanmateix el disseny pot millorar-se La presentació recull el resultat d'un bon treball en equip, i també s'acompanya d'un disseny molt acurat
Exposició oral Hem fet una presentació improvisada, sense gaire ordre ni coherencia Hem fet una presentació correcta. Els membres del grup ens hem distribuit adequadament tant el torn de paraula com el temps d'exposició L'exposició ha estat molt positiva. Tots els companys han explicat i compartit amb molt d'interès el projecte de Vicenç Ferrer


En acabar es posaran en comú cadascuna de les valoracions, contrastades amb l'educador, per tal d'obtenir una nota global per a tot el grup classe.
Per estar ben satisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 18 punts.


|   Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.   |   Examinator   |   Creative Commons License    |