En aquesta Webquest pretenc compartir la meva experiència com a formadora de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació en el curs d'Informàtica i necessitats educatives especials, per tal de donar a conèixer el ventall de possibilitats que ens ofereixen cadascun dels recursos informàtics que es troben al nostre abast; també pretenc compartir la meva experiència com a professora d'informàtica de col·lectius d'alumnes amb necessitats educatives especials que desconeixien fins aleshores les innumerables possibilitats que els oferia l'ordinador. El meu desig és, doncs, el d'informar, conscienciar, avaluar, potenciar i ampliar cadascun d'aquests recursos informàtics per tal que els educadors puguin emprar-los, sense cap mena de dificultat, en el món de l'educació especial.