CONCLUSIÓInternet a l'abast

Durant el curs 2004-05 ens vam plantejar el tema de l'accessibilitat web com un repte que valia la pena assolir, ja que tothom té dret a accedir a la informació en igualtat de condicions. Un dret reconegut en el article 20.1.de la constitució, article 53.1 de l'Estatut de Catalunya i també una obligació legal recolzada per la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE) i la llei d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU).

Actualment estem contents dels resultats obtinguts, elaborem webs accessibles a nivell de prioritat 3 segons les 14 pautes d'accessibilitat al contingut en la web 1.0 recomanades per la WAI (Web Accessibility Iniciative) i elaborades pel World-Wide Web Consortium (L'organisme tècnic encarregat de normalitzar el web). No obstant, continuarem treballant per tal de que el nostre repte esdevingui ben aviat una realitat.

L'objectiu d'aquesta webquest és sensibilitzar, fomentar i difondre l'accessibilitat web a tots aquells centres educatius que estiguin interessats en aconseguir una major igualtat en relació a la cultura mitjançant l'accés, lliure de barreres, a la informació continguda en la xarxa.


Si voleu aprofundir en aquest tema consulteu les pàgines següents:


Portada
Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.