GUIA DIDÀCTICA

arroba
Objectius | Organització, temporalització, recursos i espai | Avaluació | Crèdits


OBJECTIUS


Aquesta WebQuest està adreçada a l'alumnat de cicles formatius i batxillerat. Els seus objectius són:


ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI


Per desenvolupar aquesta WebQuest es necessiten uns mínims coneixements informàtics. Són els següents:

Aquesta WebQuest està pensada per treballar-la durant unes 50 hores ja que es pretén, al llarg de la mateixa, ampliar els continguts dels editors webs i explicar els fulls d'estils css. L'alumnat s'organitzarà formant equips de treball cooperatius de dues persones amb objectiu de treballar l'accessibilitat web en cadascuna de les activitats proposades. Al finalitzar-les en faran una exposició oral.

Els recursos que necessitarem per a dur-la a terme són:


AVALUACIÓ


En aquesta webquest s'avaluarà l'accessibilitat, el disseny i el contingut web de cadascuna de les activitats realitzades segons un barem que els alumnes poden consultar abans de posar-se a treballar, això els ajudarà a obtenir un millor producte final.

L'avaluació d'aquesta WebQuest la realitzarà cada grup d'alumnes, mitjançant un formulari que, una vegada omplert, s'entregarà al professor. El professor, desprès d' escoltar totes les exposicions orals, argumentarà amb cada grup la conformitat amb l'autoavaluació i realitzarà propostes de millora, si s'escau.CRÈDITS


Aquesta WebQuest ha estat realitzada per Maria del Mar Lluelles Perera, professora d'informàtica de l'IES-SEP Caparrella de Lleida, formadora del Departament d'Educació, formadora del CRP del Segrià, formadora del Curs d'Aptitud Pedagògica (ICE de la UdL) i membr/e de la Comunitat Catalana de Webquest. Per a qualsevol informació, referent a aquesta WebQuest, podeu adreçar-vos a : mlluelle@.xtec.cat.


vídeo    Vídeo "Accessibilitat en les web: un nou repte", 2on ASI. Curs 2004-05.   [Descripció]

Portada
Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.