INTRODUCCIÓL'home i la tecnologia

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes web és difondre informació al major nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per als usuaris. Per això cal potenciar que des del món de l'educació puguem dissenyar, seguint unes pautes, planes web accessibles per a tothom. No oblidem que darrera de qualsevol "màquina" hi ha una persona i que la tecnologia ha de ser una eina que ens faciliti la feina sense posar-hi impediments.
Portada
Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.