El Citoplasma:

És un espai cel·lular que està entre la membrana plasmàtica i l’embolcall nuclear. Està format per 3 parts: El citosol , el citoesquelet i els orgànuls cel·lulars.

El Citosol:

És el medi intern del citoplasma on hi trobem molts orgànuls diferents. També anomenat hialoplasma, ocupa l’espai que hi ha entre la membrana plasmàtica , l’embolcall nuclear i les membranes dels orgànuls.

La seva estructura està formada per un 85% d’aigua, on es troben dissoltes unes molècules que formen una dispersió col·loidal que pot passar d’estat de gel a estat de sol.

Entre les seves funcions trobem reaccions metabòliques ( com la síntesi de proteïnes ), la glicòlisi, la hidròlisi de greixos, la fermentació làctica…

El Citoesquelet:

Es troba en totes les cèl·lules eucariotes i està format per microfilaments, filaments intermedis i microtúbuls.Les seves funcions principals són: mantenir ( i quan cal deformar ) la forma de la cèl·lula; possibilitar el moviment de la cèl·lula; contraure les cèl·lules musculars, i transportar i organitzar orgànuls.

A) Els Microfilaments:

Estan formats d’actina i miosina. Són els elements més importants del citoesquelet.La estructura dels microfilaments d’actina està formada per dues molècules d’actina enrotllades en forma d’hèlix, i els microfilamnets de miosina està formada per dues cadenes de polipeptídiques associades entre si.

Les seves funcions són:

  1. Mantenir la forma de la cèl·lula
  2. Facilitar la producció de pseudòpodes per un millor desplaçament cel·lular.
  3. Permetre l’estabilitat de prolongacions citoplasmàtiques
  4. Possibilitar el moviment contràctil de les cèl·lules musculars

B) Filaments Intermedis:

La seva estructura està constituïda per proteïnes filamentoses.Les seves funcions són bàsicament estructurals.Es troben a les cèl·lules epitelials, les cèl·lules musculars de tipus llis, els àxons de les neurones…

c) Els Microtúbuls:

Són filaments tubular formats per molècules de naturalesa proteica, la tubulina. S’originen a partir del la centosfera ( en el animals ) i del centre organitzador ( en els vegetals ).A partir dels microtúbuls es formen el citoesquelet, els centríols i el fus acromàtic.La seva estructura és cilíndrica i buida constituïda per tubulina. En aquests dímers de tubulina hi ha units protofilaments.Cada microtúbul està format per 13 protofilaments.Poden formar estructures estables o de curta durada.

Les seves funcions són:

  1. El moviment de la cèl·lula
  2. L’organització del citoesquelet
  3. La forma cel·lular
  4. L’organització i la distribució dels orgànuls
  5. La separació de cromosomes